натуралізм

Чи здатна фізика пояснити все? Рецензія на книжку Шона Керролла “Велика картина” / Пер. з англ. С. Михаць. – Харків: Видавництво “Ранок”: Фабула, 2019. – 400 с.

У даній рецензії розглядається книга написана американським фізиком теоретиком Шоном Керроллом. Він пропонує свій погляд на Всесвіт, реальність, який називає поетичний натуралізмом. Основними його принципами він називає реалізм та об’єктивізм. Автор обґрунтовує свою позицію з опорою на конкретні приклади та сучасні дослідження у галузі теоретичної фізики. Він торкається таких проблем як свідомість, пізнання, мислення. Основною альтернативою до своїх поглядів він вбачає у тих концепціях, які оперують поняттями, що виходять за межі звичних фізичних параметрів.

Arnold Röhring and the residential garden in siary in view of the garden art trends of that time

The article discusses the garden by the residence in Siary near Gorlice located in the territory of former Galicia. The palace complex owned by the senator Wladyslaw Dlugosz was famous for the sophisticated style, magnificent use of genius loci, perfect setting in landscape, and scenic connections. The garden combined features typical of eclecticism and naturalism. According to family sources, it was designed by Arnold Röhring, the designer of Stryiskyi Park in Lviv.