навчання

TWO APPROACHES TO RESTORING HISTORICAL BUILDINGS AND ENVIRONMENTS FOR THE THEATRE FUNCTION (BASED ON THE ARCHITECTURAL RECONSTRUCTION AND TECHNICAL REFURBISHING OF THE NEW FACILITY OF RYERSON SCHOOL OF PERFORMANCE, TORONTO, 2015–2016, AND THEATRE ON TH

The architectural reconstruction and technical refurbishing of the new facility of the School of Performance were concerned with accommodating the needs of teaching, production, and performance in a found space, the basement of Ryerson University’s Student Learning Centre with utilizing of the state-of-the-art technologies. Kyiv Academician Theatre of the Podil, one of the leading drama theatre companies in Ukraine, has finally got the permanent home with the state-of-the-art performing facility.

Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка” Університету Байройта, Німеччина)

 Автор на прикладі магістерської та бакалаврської програми  «Філософія та економіка» Байройтського університету розкриває дидактичний, педагогічний, науковий аспекти міждисциплінарного підходу у викладанні філософських дисциплін. Коротко описані структура та організація навчального процесу на освітній програмі «Філософія та економіка», проаналізовано робочі програми основних  навчальних дисциплін філософського циклу.

Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства

На основі чинного національного законодавства з урахуваннях сучасних викликів окреслено інноваційну модель закладу вищої освіти в Україні.

Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько- правові аспекти

У  статті  на  основі  ґрунтовного  аналізу  чинного  національного  й  міжнародного
законодавства,  сучасних  наукових  розвідок  окреслено  теоретико-правові  аспекти
академічної  мобільності  українського  студентства  в  умовах  глобалізованого  простору. 
З’ясовано, що академічна мобільність, як свідчить практика, є системним явищем. Вона
враховує  об’єктивну  сторону(державну  політику  в  галузі  освіти  –  професійної  освіти

Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XIX ст.)

Проаналізовано історичний розвиток вищої освіти в Україні упродовж XVII–XІХ ст., визначено її історико-правові особливості. Особливу увагу звернено на становлення й розвиток гуманітарної університетської освіти, що заклала основу вітчизняної вищої освіти й слугувала джерелом провідних ідей упродовж кількох століть її розвитку. Доведено, що генезис вищої освіти охоплює другу половину XVI – початок ХХІ ст., тобто час  від зародження перших вищих українських шкіл, які діяли у Речі Посполитій, до сучасних університетів європейського типу в Україні.

Science and practice as a factor success training specialists accounting and analytical targeting

Overview scientific component values and its dynamic growth in the formation of the 
modern educational process in the preparation of accounting and analytical experts.Argued 
the growth needs of the scientific component of the prevailing professional competence in this 
area of knowledge. 
Grounded author vision in relation to strengthening of scientific and practical 
constituent of teaching process registration-analytical disciplines at higher school. The possible 

The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine

The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine are considered in the article. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made and practice of expert specialists in some foreign countries examined.