переклад

Проблеми перекладу термінології реабілітації

The article is dedicated to the analyzing of problems, occurred during the translation of rehabilitation terms from French into Ukrainian. The field abbreviations became the most difficult in the translation process – we were searching for decoding in the French explanatory dictionaries for physical rehabilitation / therapy, in scientific articles, textbooks and on Internet resources, sometimes a verbal translation was offered, since there were practically no translation options for an appropriate abbreviation in the Ukrainian language.

Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту)

Cтаттю присвячено принципам функційно-адекватного англійсько-українського перекладу наукової літератури економічного змісту. Окреслено базові трансформаційні моделі такого перекладу. Заналізовано деякі способи пристосування цільового тексту до навчальних цілей сучасного українського студента, що вивчає економіку.

До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный

У статті зроблено спробу виявити семантичні особливості російських прикметників-композитів з опорними компонентами -подобный-видный-образный та їхніх еквівалентів – українських прикметників, об’єднаних семою подібності. З цією метою прикметники поділено на угруповання, встановлено кількість варіантів в кожному з них, розглянено способи творення та висвітлено низку питань, пов’язаних із семантичним складом українських та російських номінацій.

Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана Прокоповича

У статті проаналізовано труднощі й проблеми перекладу українською мовою з латинської риторичних термінів, вжитих і пояснених у трактаті «Про риторичне мистецтво» Теофана Прокоповича (1707 р.), з огляду на сучасні тенденції впорядкування науково-технічної термінології. На основі проведеного дослідження, а також розгляду сучасних тенденцій в українському науковому стилі зроблено висновок щодо схожості багатьох явищ і процесів у науковій мові XVIII ст. і в сучасних умовах.