первинний досвід

Знання, цінності та людська гідність

Проаналізовано традиційну для філософії тему: співвідношення знання і цінностей. На основі такого розгляду запропоновано авторську версію не тільки тлумачення цінностей, а й їхній новий поділ, а саме: на дігнітивні иа валютативні цінності. Основними методами дослідження є системно-структурний аналіз та компаративний, а також феноменологічний аналіз.