побічні продукти бродіння

Оптимізація головного бродіння високогустинного пивного сусла

Створено математичну модель, яка дає можливість розрахувати вміст вищих спиртів та естерів залежно від початкової концентрації сусла та температури бродіння. За рівняннями математичної моделі здійснено оптимізацію процесу. Встановлено, що для одержання пива високої якості за технологією високогустинного пивоваріння концентрація сусла повинна становити 14–15 % сухих речовин, а температура головного бродіння 284–285 К.