потужність

Ступінчато-неперервне фазове регулювання потужності багатосекційного резонансного інвертора

Запропоновано метод ступінчато-неперервного регулювання потужності багатосекційного резонансного інвертора напруги, побудованого на базі напівмостових інверторних секцій. Ступінчата зміна його потужності полягає в комутації синфазно працюючих нерегульованих секцій, а неперервне регулювання на міжкомутаційних інтервалах здійснюється фазовим зсувом імпульсів регулювальної секції відносно імпульсів нерегульованих секцій.

Основні труднощі організації робочого процесу еліти в Україні в сучасному періоді розвитку

У статті окреслено основні труднощі організації роботи управлінської еліти в Україні в сучасному періоді її розвитку та подано основні практичні засади щодо покращення роботи еліти в сучасних умовах розвитку держави. Таким чином, визначено, що процес організації роботи еліти на сьогодні в силу розвитку різних соціально-економічних змін дещо проблемний, оскільки саме представники політичних еліт не можуть забезпечити відповідний економічний і соціальний розвиток в процесі державного управління.

Mathematical study of energy characteristics of centrifugal pump with single-vane impeller

In the article, the design of a centrifugal pump with a single-vane impeller is described and a theoretical calculation of such a pump is provided.  The analysis of experimental investigations and the comparison with theoretical calculations are carried out.  For the first time, the operating characteristics of a pump with a single-vane impeller of this type are obtained for different values of the rotation frequency.

Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права

Проаналізовано питання природи та змісту публічної влади, наукові підходи до розуміння цього поняття, з’ясовано структуру публічної влади, ознаки та основні форми реалізації. Зокрема звернено увагу на співвідношення суспільно-політичної, державної та публічної влади. Визначено спільні та відмінні риси, зокрема автор розглядає характер такої влади, суб’єктний склад та територію. Запропоновано авторське визначення поняття публічної влади.

Визначення миттєвих значень складових потужності в електронному трансформаторі струму та напруги

Подано метод визначення складових миттєвої потужності, що ґрунтується на застосуванні p-q-r теорії. Реалізація цього ме­тоду в цифровому трансформаторі струму та напруги дозволяє проаналізувати складові миттєвої потужності і використовувати отриману інформацію для потреб різного роду вторинних систем.

Dialogue executive authorities and civil society

In the article the problems of executive power in Ukraine. Particular attention is paid
wikis interaction between government and civil society. Determine the need to intensify
dialogue following aspects of public and government: establishing interaction by improving
the functioning of public authorities; intensification of the dialogue by providing opportunities
for citizens to participate in public affairs; the use of new information technologies to improve governance, inter alia through the initiative "Partnership" Open Government; strengthening

Система змінних режиму енергетичних кіл

Сучасні енергетичні системи характеризуються розмаїттям елементів та поєднанням у них процесів і явищ різної фізичної природи. Інструментом математичного моделювання таких систем є апарат теорії енергетичних кіл. Однією з важливих проблем цієї теорії є утворення єдиної системи взаємозв’язаних змінних, що дають змогу описати явища в колах різної фізичної природи. В основі побудови такої системи змінних покладено принцип енергетичної аналогії, який основується на фундаментальному законі природи – законі збереження енергії.

Violence as a political and legal program in theoretical concepts of marxism and its social consequences

The problem of violence in the theoretical concepts of Karl Marx and Friadrich Engels, as political and legal program dictatorship of the proletariat, role of the army and police in bourgeois and socialist society, implementation of Marxist ideals dictatorship of the proletariat in the USSR and its social consequences.

Nihilismas the opposite of legal culture and deformation of justice

This paper addresses the problem of the historical origins of nihilism as a social phenomenon, its development and existence of the Russian Empire and the Soviet Union and its negative effects, which take place in the modern construction of the independent Ukrainian state. Particular emphasis is on the role of the legal nihilism as the opposite of legal culture and strains of modern youth justice in Ukraine.