природно-заповідний фонд

Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі

На базі територій і об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області розглянута система кадастрової діяльності в природно-заповідній області. З метою наповнення структурних елементів облікових номерів Державного земельного кадастру та Державного кадастру природно-заповідного фонду об'єктивною інформацієюз відповідною кадастровою ідентифікацією досліджені роль і значення заповідних територій у житті біосфери і суспільства.