радіаційне дефектоутворення

Особливості кінетики радіаційного дефектоутворення за умови формування комплексів дефектів

На основі розв’язку системи диференціальних рівнянь проаналізовано кінетику накопичення радіаційних дефектів у кристалічних середовищах за умови виникнення комплексів дефектів. Встановлено характерні особливості дозових залежностей, які відображають процес утворення комплексів дефектів.