радикальна кополімери- зація

Синтез та властивості карбоксил- і аміновмісних гідрогелів на основі акриламіду

Синтезовано просторово зшиті полімерні гідрогелі на основі гідрофільних
кополімерів акриламіду з акриловою кислотою або диметиламіноетилметакрилатом.
Досліджено вплив складу мономерної суміші на кінетику кополімеризації, а також
залежність фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей гідрогелів від природи
кополімеру та ступеня структурування. Показано, що отримані гідрогелі є високо-
еластичними, пружними матеріалами, а за швидкістю і ступенем набрякання можуть