референцні станції

Моніторинг руху земної кори в межах України з використанням мережі GNSS-станцій

Мета. Виявити особливості просторового розподілу руху земної кори на території України за допомогою GNSS технології. Методика. Вихідними даними для дослідження послужили результати спостережень тривалістю чотири роки (2013-2016) на понад 120 референцних станціях України. З цих спостережень за допомогою наукового програмного забезпечення GAMIT/GLOBK було обчислено об’єднаний в часі розв’язок (часові ряди координат та швидкості). За контрольні нами були прийняті  розв’язки із Комбінаційного центру EPN.

Дослідження динаміки змін координат референцних станцій мережі ZAKPOS

Запропоновано використовувати метод макромоделювання для дослідження динамічних змін координат референтних станцій. Для прикладу взята
мережу станцій ZAKPOS. Знайдено оптимальні шляхи для високоточного визначення координат референтних станцій мережі.