рефлексія

Проблема виправданості позитивних екзистенційних суджень

Проаналізовано епістемологічні підстави виправданості екзистенційних суджень, тобто суджень, що стверджують реальне існування речей поза нами. Розрізнено різні рівні функціонування відчуттів, проаналізовано роль чуттів та інтелектуальних актів у формуванні знання та забезпеченні відношення свідомості до дійсності. Використано методи логічної аналітики та історико-філософської компаративістики. Відкрито перспективу для подальшої аналітики пізнання та людського відношення до дійсності.

Знання, цінності та людська гідність

Проаналізовано традиційну для філософії тему: співвідношення знання і цінностей. На основі такого розгляду запропоновано авторську версію не тільки тлумачення цінностей, а й їхній новий поділ, а саме: на дігнітивні иа валютативні цінності. Основними методами дослідження є системно-структурний аналіз та компаративний, а також феноменологічний аналіз.