рідкі вуглеводні

Енергоефективність холодильних ежекторних систем для конденсації рідких вуглеводнів нафтопродуктів

Підприємства переробки нафти є найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів, теплоенергії та електричної енергії. Ефективність, раціональність їх використання в процесах переробки нафти багато в чому визначається загальною продуктивністю технологічного обладнання. Проте технологічні установки операційних підприємств, як правило, велика потужність, побудована в більшості випадків багато років тому, не відповідають сучасним вимогам до якості продукту, безпеці, рівнем автоматизації управління процесами тощо. Особливість обробки вуглеводневої сировини – технологічні процеси недосконалі.