розклад

Kінетика розкладу оксиранового кільця олеїнової кислоти на основі епоксидованої кісточкової пальмової олії

Для одержання епоксидованої олеїнової кислоти проведено її епоксидування з використанням in situ пероксимурашиної кислоти (HCOOOH). Пероксимурашину кислоту одержано внаслідок змішування мурашиної кислоти (як кисневого носія) та пероксиду водню (як донора кисню). Встановлено, що епоксидне кільце є дуже реакційним, особливо в присутності кислоти, що дає можливість використовувати епоксид для синтезу інших сполук.

CHARACTERIZATION OF THE “ENZYMNYI” DETERGENT ACCORDING TO ABILITY OF MICROBIAL BIOFILMS DISRUPTION

У статті наведено результати досліджень впливу різних концентрацій робочих розчинів ензимного засобу «Ензимий» на мікробні біоплівки Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa та Bacillus cereus. Проведені дослідження вказують на те, що найоптимальніша дія засобу на біоплівки проявляється за концентрації 0,01 %, за якої оптична щільність біоплівок знижується в 3,7 раза у Staphylococcus aureus і у Pseudomonas aeruginosa та в 4,5 раза у Bacillus cereus порівняно з контролем і знаходиться у межах 0,7-0,53 од. відповідно.

Вплив водних триїнгів конфігурації "нитка перлів" на розподіл електричного поля, струму та напруженого об’єму в зшитій поліетиленовій ізоляції

Досліджувались процеси, які виникають в локальних областях зшитої поліетиленової (ЗПЕ) ізоляції кабелів надвисокої напруги під час проростання водних триїнгів між наявними у ній близько розташованими водними мікровключеннями. Згідно з сучасними експеримен­таль­ними даними водні триїнги в ЗПЕ мають не суцільну ци­ліндричну форму, як вважалося раніше, а складається з близько розташованих нано-розмірних включень сфероїд­ної форми з тонкими нано-розмірними водними каналами між ними (конфігурація "нитка перлів").

Degradation of polymers in aggressive media. Kinetic approach

The degradation of polymers in aggressive media is a complex physico-chemical process including adsorption, diffusion and the dissociation of chemically unstable bonds. The course of degradation has a number of special features, which are linked both with the specific structure of polymeric materials and with specific kinetics of reactions in solids

Biodegradable Polymers for Food Packing – Factors Influencing their Degradation and Certification Types – a Comprehensive Review

In this paper an overview of novel biodegradable polymers for food packaging is presented. The aim was to present factors influencing polymer degradation and biodegradation in various environments. It was noted that biodegradable polymers are an imperfect alternative for classical polymers and their decomposition strongly depends on degradation environment. It was also shown that there are various approaches in different countries to certification of biodegradable polymer materials, which rather complicates its application than promotes it.

Озон і його реакції з дієновими еластомерами

Досліджено реакції озону з: 1,4-цис-полібутадієном (SKD); дієновим еластомером 35 NFA, який містить 1,4-цис (47 %), 1,4-транс (42 %), 1,2- (11 %) бутадієнових одиниць; 1,4-цис-поліізопреном (Carom IR 2200); 1,4-транс-поліхлоропреном (Denka M40) і 1,4-транс-поліізопреном в CCl4. Зміна в‘язкості розчинів полімерів при озонолізі характеризується числом розривання ланцюга на одну молекулу поглиненого озону (φ). Досліджено вплив умов масоперенесення реагентів на значення φ в барботажному реакторі.