самоорганізація

Патерни самоорганізації стратегій у грі мобільних агентів

Розглянуто актуальну проблему самоорганізації стратегій стохастичної гри багатоагентної системи. Проявом самоорганізації є формування скоординованих поведінкових патернів групи мобільних агентів, наділених здатністю переміщуватися в обмеженому дискретному просторі.

Організація роботи групи безпілотних літальних апаратів

Наведено базові теорії та алгоритми, за допомогою яких досягають спільних узгоджених дій групи об'єктів. Для дослідження сумісної роботи групи безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка здатна до самоорганізації, застосовано теорію ройового інтелекту. Розглянуто метод організації взаємодії групи БПЛА в навколишньому середовищі поділом групи на локальні підгрупи. Запропоновано алгоритм уникнення можливих зіткнень сусідніх БПЛА завдяки перерахунку траєкторії польоту.

Процеси самоорганізації магнітних полімерних нанокомпозитів в магнітних полях

Вивчено процеси самоорганізації магнітних полімерних карбонових нанокомпозитів, що містять нанокластери кобальту. Встановлено, що ці процеси відбуваються завдяки дифузії магнітних наночасток, які стимулюються комбінованим ефектом зовнішніх постійних магнітних полів і нагрівання. Показано, що синтезовані полімерні композити перспективні для практичного застосування.

Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції

Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.

Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті

З’ясовано сутність понять “синергетичний ефект” та “синергія” та необхідність застосування синергетичних концепцій у дослідженні міграції. Визначено необхідність нового комплексу методів та поглядів на систему міграції: досліджувати її потрібно як цілісну єдність, утворену структурною упорядкованістю її складових елементів, для досягнення синергетичного ефекту. Констатовано, що на особливу увагу під час визначення системи міграції заслуговують ідеї синергетики.
 

Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл

Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графах: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд- кованого списку.

Methodology of synergetics in the study of migration

This article is dedicated to the issue of differentiation of the controlled though sophisticated structure and chaos of the system of migration, stability, dynamics of the system of migration, and the course of changes in relation to irritants. The study of migration synergy, including both the invariable characteristics (general signs of this phenomenon), and variable characteristics (selforganized and spontaneous order formation) of migration, sources of self-motion of the system of any (animated or inanimate) nature is recognized as ability to self-organization peculiar to it.

Вибір алгоритму самоорганізації бездротової сенсорної мережі методом аналізу ієрархій

Проведено оцінювання різних алгоритмів самоорганізації бездротових сенсорних мереж (БСМ). Досліджено особливості вибору переважного алгоритму самоорганізації сенсорної мережі методом аналізу ієрархій. За результатами порівняльного аналізу алгоритмів на основі суджень експертів методом аналізу ієрархій вибрано енергоефективний алгоритм самоорганізації БСМ. Цей алгоритм застосовує схему оплати, використовуючи потужність передавання як медіатор, досягаючи тим самим високої продуктивності.

Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах

Розглянуто метод бджолиної колонії та його модифікації як спосіб розв’язання складних комбінаторних задач оптимізації. Досліджено біологічне підгрунтя, переваги, недоліки та напрями використання цього методу.

The essential characteristics of local self-government

This article is devoted to research additional methodological aspects of the nature of local self-government, its place and role in society. The author made an analysis of different interpretations and understanding of local self-government and considered the main causes of the hypothesis in humans needs to self-organization.