самоорганізація

Самоорганізація стратегій у грі переміщення агентів

Розроблено стохастичну ігрову модель самоорганізації стратегій стохастичної гри мобільних агентів у вигляді циклічних поведінкових патернів, які складаються із узгоджених стратегій переміщення агентів у обмеженому дискретному просторі. Поведінковий патерн багатоагентної системи є візуалізованою формою впорядкованого пере- міщення агентів, яка виникає із їх початкового хаотичного руху в ході навчання стохастичної гри.

The study of heat transfer and stress-strain state of a material, taking into account its fractal structure

In the work, on the basis of the apparatus of fractional integro-differentiation, the mathematical models of heat-and-moisture transfer and of deformation-relaxation processes in the medium with "memory" effects and self-organization are constructed.  Numerical implementation of the mathematical models of heat-transfer and moisture-transfer is based on the adaptation of the predictor-corrector method.  That is why the mathematical models obtained in this work are in a finite-difference form.  For the explicit difference scheme, the stability conditions are determined on the basis of the met

A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks

The mechanisms of self-organization of information heterogeneous networks have been analyzed in this article and new indicators and criteria for defining functionally stable networks have been suggested in accordance with the concept of SON, as well as a mathematical model of relevant network processes based on hypergraphs providing the required parameters and performance indicators of the mentioned hypernet has been rigorously substantiated.  Due to the suggested indicators and criteria, we can evaluate and compare different structures of the high-connectivity networks, and apply them to t

Патерни самоорганізації стратегій у грі мобільних агентів

Розглянуто актуальну проблему самоорганізації стратегій стохастичної гри багатоагентної системи. Проявом самоорганізації є формування скоординованих поведінкових патернів групи мобільних агентів, наділених здатністю переміщуватися в обмеженому дискретному просторі.

Організація роботи групи безпілотних літальних апаратів

Наведено базові теорії та алгоритми, за допомогою яких досягають спільних узгоджених дій групи об'єктів. Для дослідження сумісної роботи групи безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка здатна до самоорганізації, застосовано теорію ройового інтелекту. Розглянуто метод організації взаємодії групи БПЛА в навколишньому середовищі поділом групи на локальні підгрупи. Запропоновано алгоритм уникнення можливих зіткнень сусідніх БПЛА завдяки перерахунку траєкторії польоту.

Процеси самоорганізації магнітних полімерних нанокомпозитів в магнітних полях

Вивчено процеси самоорганізації магнітних полімерних карбонових нанокомпозитів, що містять нанокластери кобальту. Встановлено, що ці процеси відбуваються завдяки дифузії магнітних наночасток, які стимулюються комбінованим ефектом зовнішніх постійних магнітних полів і нагрівання. Показано, що синтезовані полімерні композити перспективні для практичного застосування.

Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції

Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.

Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті

З’ясовано сутність понять “синергетичний ефект” та “синергія” та необхідність застосування синергетичних концепцій у дослідженні міграції. Визначено необхідність нового комплексу методів та поглядів на систему міграції: досліджувати її потрібно як цілісну єдність, утворену структурною упорядкованістю її складових елементів, для досягнення синергетичного ефекту. Констатовано, що на особливу увагу під час визначення системи міграції заслуговують ідеї синергетики.
 

Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл

Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графах: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд- кованого списку.

Methodology of synergetics in the study of migration

This article is dedicated to the issue of differentiation of the controlled though sophisticated structure and chaos of the system of migration, stability, dynamics of the system of migration, and the course of changes in relation to irritants. The study of migration synergy, including both the invariable characteristics (general signs of this phenomenon), and variable characteristics (selforganized and spontaneous order formation) of migration, sources of self-motion of the system of any (animated or inanimate) nature is recognized as ability to self-organization peculiar to it.