системний аналіз

Механізм протидії злочинності: науково-методологічний аналіз дефініції

На основі системного підходу здійснено науково-методологічний аналіз дефініції механізму протидії злочинності як багаторівневої ієрархічної системи. Зазначено, що кожен рівень побудови визначається власним певним набором елементів, що можна простежити, якщо розглядати протидію злочинності у тих аспектах, в яких відображено побічні суспільні процеси й відповідні форми кримінологічного впливу з характерними їм модусами (методами, засобами, способами).

Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління

Для успішного використання сучасних інформаційних технологій необхідно ефективно управляти не тільки мережею, але і її системою захисту інформації (СЗІ), при цьому на рівні інформаційної системи автономно повинна працювати система, яка реалізує управління складом подій інформаційної безпеки, планування модульного складу СЗІ й аудиту.

The System Analysis of Marketing Researches of Phosphoric Industry Waste Utilization Based on CALS Concept

A standard information CALS-system module of marketing research of a phosphoric acid waste utilization of large-capacity productions has been developed. The marketing research has been structured in the following categories: analysis of the raw material and processing market; analysis of waste processing technologies; analysis of the waste utilization products markets.