уряд

Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення

Висвітлено політичну, історико-правову, конституційну проблематику державно-
церковних взаємин, значення духовних цінностей як об’єкта конституційно-правових
відносин, становлення та реалізацію законодавства про свободу віросповідання у м.
Львові.Підкреслено вагомість проведення Всеукраїнського православного Собору у м.
Києві 15 грудня 2018 року. Рішення Собору стало правовою підставою для створення
автокефальної помісної Православної Церкви. Наголошено, що тематика релігійно-правових відносин у м. Львові за різних

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслені соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проведено аналізування статичних показників діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців.

Efficiency of the Organization of the Government Service and Its Implementation in the Public Governance System

The issues of efficiency and rational organization of the civil service as an object of research of  domestic  and  foreign  scientists  and  practitioners, international      non-governmental       organizations              are considered. Key factors of influence of the global and national  social  environment  are  analyzed  with  the emphasis on their influence on the level of effective functioning and construction of the civil service system.

Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні

Досліджено питання забезпечення базових засад громадянського суспільства у Конституції України. Запропоновано зафіксувати у першому розділі Основного Закону України базові гарантії функціонування громадянського суспільства та його взаємодії із державою, основою яких повинно стати положення про те, що держава покликана служити громадянському суспільству. Проаналізовано стан конституційно-правового забезпечення відносин у сфері взаємодії громадянського суспільства та держави.

Взаємовплив та взаємозв’язок громадянського суспільства і держави як єдиної цілісності

Громадянське суспільство задає динаміку соціальної держави, відіграє у її існуванні розвиваючу роль. Тому рівень розвитку громадянського суспільства і рівень соціальної держави є поняттями взаємопов’язаними. Власне громадянське суспільство є механізмом подальшого розвитку функціональної структури розвинених форм соціальної держави.

Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи

Аргументовано, що напівпрезидентська система державного правління не є уніфікованою, а натомість позиціонується різноманітною і гетерогенною структурою міжінституційних відносин. На цій підставі виокремлено інституційно-процесуальні фактори типологізації напівпрезиденталізму, які здебільшого обертаються довкола проблематики формування та відповідальності урядів, а також можливості розпуску легіслатур.

Philosophical concept of law

In the article provisions of the main philosophical and legal theories aimed at explaining the meaning and essence of law and order. Shows the common and different in different theoretical and methodological approaches, the necessity at the present stage of development of the philosophy of law build an integrative concept, which would objnull positive achievements
of the existing theories.

Legal culture as a condition for the cultivation of the rule of law in the Ukrainian society

The article is devoted to the development of legal culture, since the scientific level of legal thinking and legal awareness provides the ideal legal personality formation that respects the legal law recognizes his supremacy in whole spheres of life,the iraction ssupporting the rule of law in Ukraine.

Problems of functioning of political parties in Ukraine and ways to improve their activities

The article is devoted to problems of functioning of political parties in Ukraine, as the existence and activities of political parties of most modern States is a universally accepted norm and is treated as an essential attribute of a democratic way of governance.

Existence legal aid as a philosophical-legal phenomenon

The article analyzes the concept of “legal assistance”, discussed the philosophical and legal foundation of its existence, the basis of which laid the claim that a person who adheres to the norms of morality in daily life, according to adhere to and the requirements of the law, because it is based on universal values, developed by throughout the existence of human norms, which are the first regulators of social life.