віртуальна реальність

CAD/CAM/CAE-SYSTEMS IN DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

This article is about development prospects of CAD/CAM/CAE-systems and the significance of these systems for design of architectural environment. Modern technologies of designing are considered and practical examples of the architectural objects made by means and algorithms of CAD/CAM/CAE-systems are reviewed.

Формування людини нового типу та трансформація релігійності в інформаційному суспільстві

Проаналізовано феномен Інтернету як один із головних засобів масової комунікації в сучасному світі. Визначено його сутнісні характеристики та окреслено вплив на формування людської особистості та спільноти. Розглянуто віртуальну реальність як новий соціокультурний простір та чинник трансформації релігійності та особистісних якостей сучасної людини. Зясовано її головні риси та способи комунікації у віртуальному світі. Виявлено особливості існування людини та релігії в мережевій спільноті.