вугілля

Побудова математичної моделі кульового барабанного млина із застосуванням отриманих експериментальних даних

Мета. Розробити математичну модель кульового барабанного млина (КБМ) для розмелювання вугілля на тепловій електростанції (ТЕС) на основі отриманих результатів експериментального дослідження. Методика. Аналізом енергетичних потоків встановлено взаємозв’язок між енергією вібрації корпусу млина та кількістю розмелюваного матеріалу в КБМ. Виконано експериментальне дослідження, а саме вимірювання основних технологічних параметрів (кількість матеріалу, температура аеросуміші на виході, перепад тиску) на діючому КБМ.

Встановлення оптимальних умов процесу оксидаційного знесірчення вугілля з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива

Вивчено вплив складу оксиданту на процес оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля низького ступеня метаморфізму, що здійснювався з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива. На основі сукупності всіх результатів експериментальних досліджень по вивченні вищезгаданого процесу розроблено експериментально-статистичну модель, яка дала можливість встановити оптимальні умови досліджуваного процесу.

Залежність температури займання вугілля від його властивостей

Проаналізовані реакції вугілля з реагентами, які використовуються для визначення температури займання неокисненого вугілля. Визначені величини температур займання вугілля України, Росії, Канади, Австралії, Чехії, Польщі та Індонезії. Оцінено вплив складу, структури та властивостей вугілля на температуру його займання.

Production and quality of blast furnace coke in Ukraine

This research displays the state of metallurgical coke production in Ukrainew with special attention to the raw material base for production of coke and its quality. Besides the following essay deals with the detailed analysis of preparation methods of coal charge for coking, including thermal treatment and stamp charging and formulates the main ways of upgrading coke quality considering the rational technology of coking.

Composition and Structure of Coal Organic Mass. 2. Kinetic Models of Metamorphism

Regularities of changes in solid fuel elemental composition during metamorphism have been investigated. A mathematical model describing these regularities as functions of Cdaf has been developed. Experimental data of artificial coalification confirm that it is an experimental model of natural metamorphism. 

Composition and Structure of Coal Organic Mass. 3. Dinamics of Coal Chemical Structure During Metamorphism

Dynamics of coal chemical structure during metamorphism has been evaluated using mathematical model of metamorphism kinetics attached to the time axis in accordance with artificial coalification data. 

Effect of Total Ash Content and Coals Ash Composition on Coke Reactivity

The article deals with the hypothesis of the influence of coals mineral components on coke reactivity. It has been shown that the reaction between carbon and carbon dioxide proceeds in kinetic area and its rate depends upon total ash content of coked coal. The data showing catalyst effect of coal mineral components upon their organic mass pyrolysis and consequently upon coke reactivity have been presented.

Composition and Structure of Coal Organic Mass. 4. Generalized Conception of the Composition of Solid Fuel Molecular Structures and Chemism of Metamorphism Process

“Jumps” in structure composition and properties of solid fuel have been determined using the model of metamorphism dynamics. For these “moments” of the geological age the elemental composition and structural peculiarities of “molecules” have been determined and approved by stoichiometric equations of the reactions, material balances of the stages and the agreement between the combustion heat of model compounds and coals of similar elemental composition. 

Composition and Structure of Coal Organic Mass. Analytical Review

The research works dedicated to the formation regularities of solid fuels chemical structure were analyzed. Modern conceptions of coals chemical structure, which are becoming deeper owing to tooling growth and facts accumulation, were examined by means of critical comparison of different hypothetical models of solid fuels “molecular” structure. The most general points of the respective theories were formulated, according to which “soft” influence on coal structure primary elements bonds system allows bringing its chemical potential to the maximum.

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 1. Встановлення оптимальних умов оксидаційного знесірчення

Знайдено умови, які забезпечують перебіг реакцій у кінетичній області між піритною сіркою середньометаморфізованого вугілля і паро-повітряною сумішшю. Розроблено експериментально-статистичну математичну модель та на її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля середнього ступеня вуглефікації. У знайдених оптимальних умовах здійснено знесірчення двох зразків коксівного вугілля, які будуть використані як компоненти вугільної шихти у виробництві спеціальних видів коксу.