Wi-Fi positioning

Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях

Проаналізовано техніку та інформаційні технології позиціонування користувацького комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях. Проаналізовано можливості технологій позиціонування комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях під час навігації користувача по території таких туристичних об’єктів, якими є замки, музеї, галереї та пам’ятки архітектури. Популярна технологія визначення місцерозташування користувача, якою є GPS (англ. Global Positioning System), недостатньо якісно працює в умовах закритих приміщень та будівель.

Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях зі складною просторовою організацією

Розглянуто методи навігації користувача в просторово складно організованих приміщеннях, якими є замки, музеї, галереї тощо. Мета статті — розроблення алгоритму позиціонування користувача системою «Мобільний інформаційний асистент туриста» (МІАТ) у середині просторово складноорганізованих приміщень. В результаті проведеного дослідження розроблено алгоритм позиціонування користувача в просторі системою МІАТ на основі технології Wi-Fi.