якість

Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів

Мета. Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, яка дає змогу врахувати вимоги щодо обмежень у процесі регулювання та забезпечити мінімізацію небажаних показників якості автоматичного регулювання. Методика. Для розробки методу у загальному вигляді записано задачу оптимального налаштування ПІ-регулятора. Надалі проведено аналіз елементів, які вона включає. Це дало змогу замінити їх на вимогу мінімізації окремих критеріїв. Розроблено узагальнений критерій, який включає окремі критерії.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІЖОГО ТА РОЗМОРОЖЕНОГО М’ЯСА МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

У  роботі  запропоновано  спосіб  ідентифікації  свіжого  та  розмороженого  м’яса  методом  імпедансної спектроскопії. Для цього вимірюють реактивні складові імпедансу або адмітансу на двох фіксованих частотах вибраного частотного  діапазону  для  певного  виду  м’яса  та  аналізують  отримані  значення.  Якщо  значення  реактивної  складової імпедансу  зростає,  а  значення  реактивної  складової  адмітансу  знижується  із  збільшенням  частоти,  то  м’ясо ідентифікується як таке, що хоча б раз заморожувалося. Якщо ж навпаки, то м’ясо ідентифікують як свіже.

Напрями реформування шкільної освіти

Проаналізовано стан правового регулювання шкільної освіти та окреслено
ключові напрями реформування загальної середньої освіти. З’ясовано, що концепція
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова
українська школа” на період до 2029 року передбачає розроблення нового закону “Про
загальну середню освіту” та плану дій з реформування системи загальної середньої
освіти. Доведено необхідність реформування середньої загальної освіти продиктоване

Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем

Розроблено рекомендації щодо поліпшення якості математичних моделей моніторингу складних об’єктів техніки та медицини з низьким рівнем динаміки процесів, що характеризуються особливостями раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій.

Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми

Розроблено рекомендації щодо оцінювання довговічності та якості підземних металевих трубопроводів в умовах втоми. Встановлено особливості раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій. Розроблено методику розрахунку ризику в смузі проходження траси трубопроводу з урахуванням його технологічної специфіки і впливу місцевих чинників різної природи на можливість розвитку аварії.

Огляд і аналіз моделей надійності програмного забезпечення.

Оглянуто та проаналізовано моделі надійності програмного забезпечення. Наведено класифікацію моделей за різними критеріями. Особливу увагу зосереджено на моделях надійності, що враховують явище недосконалого відлагодження, зокрема на моделях на основі неоднорідного пуассонового процесу з використанням функцій розподілу зусиль тестування. Розглянуто основні функції розподілу зусиль тестування та проаналізовано їх інтеграцію з моделями надійності програмного забезпечення.

Удосконалення нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг

Розглянуто проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг в Україні в контексті адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу. Проаналізовано поняття “адміністративна послуга”, співвідношення адміністративної та публічної послуги, принципи надання адміністративних послуг, стандартизація у зазначеній сфері, адміністративно-правове регулювання надання адміністративних послуг, напрями удосконалення законодавства спрямованого на підвищення якості.

Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення

Досліджено додатки для оцінки якості програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу. Проаналізовано використання компонентів штучного інтелекту у таких додатках.

Дослідження засобів оцінки якості на різних етапах життєвого циклу програмного забезпечення

Дослідження присвячено реалізації нейромережного методу та інтелектуальної системи оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення, які на основі аналізу метрик етапу проектування надають можливість здійснити порівняльний аналіз різних варіантів реалізації проекту та обрати кращий з них за характеристиками складності та якості.

Комп'ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції. Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчо- вої продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції