ЄС

Енергетична безпека ЄС та країн Балтії в умовах полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації

У статті проаналізовано стан енергетичної безпеки країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) в умовах полігібресії Російської Федерації, котра діє мультифронтально проти них гібридними методами, головно енергетичним важелем впливу. Відзначено той факт, що країни регіону на сьогодні є енергетично залежними від РФ. Увагу акцентовано на протидії країн Балтійського регіону гібресії офіційної Москви в енергетичному секторі.

Інституційно-правовий аспект міжнародної співпраці у формуванні Європейського інформаційного суспільства, гарантуванні його ефективного функціонування та безпеки

Висвітлено актуальну проблему формування, ефективного функціонування Європейського інформаційного суспільства, створення системи безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Наголошено, що Європейське інформаційне суспільство є невід'ємною частиною глобального інформаційного простору, важливою інформаційно-комунікативною складовою міжнародної співпраці, створення ефективних інституційних механізмів та розроблення нормативно-правової бази - пріоритетне завдання суб'єктів як європейського, так і світового політичних процесів.

Enforcement of foreign judgements within EU

The article is devoted to the analysis of the means of recognition and enforcement of foreign judgments, made in the EU, under the normative regulation of EU. In particular, the instruments of enforcement of judgments in civil and commercial cases are investigated. There are distinguished separate means of enforcement of judgments in the cases with or without dispute, as well as in small claims cases.

Theory and practice of Academic education in architecture and urban design: from bilateral cooperation to international projects

This article presents analyses of thoughts and ideas expressed at the international symposium, which was dedicated to the 20th anniversary of cooperation between the Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University and the Faculty of Architecture and Planning of Vienna University of Technology. The results of cooperation and perspectives of its further development are considered in the context of presented ideas.