знесірчене вугілля

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 2. використання знесірченого вугілля як додатків до сировини у виробництві спеціальних видів коксу

Здійснено пластометричні дослідження базової шихти коксування та шихт приготовлених з додаванням знесірченого вугілля різної якості та в різній кількості. Досліджено нелеткі залишки пластометрії, а саме: проведено їх технічний аналіз, визначено механічну міцність, абразивну твердість, реакційну здатність, а також проведено дериватографічні дослідження.