Галузь та проблематика журналу

12.00.01. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
12.00.02. Конституційне право; муніципальне право.
12.00.03. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право.
12.00.04. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
12.00.05. Трудове право; право соціального забезпечення.
12.00.06. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
12.00.08. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
12.00.09. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
12.00.10. Судоустрій, прокуратура й адвокатура.
12.00.11. Міжнародне право.
12.00.12. Філософія права.