Редакційна колегія

Ортинський Володимир Львович — директор Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України (Голова редакційної колегії). 

Бліхар Марія Миронівна — доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», кандидат економічних наук, доктор юридичних наук.

Бортник Надія Петрівна — завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор.

Жаровська Ірина Мирославівна — професор кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор.

Ковальчук Віталій Богданович — завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»,  доктор юридичних наук, професор.

Котуха Олександр Степанович — декан юридичного факультету Львівського торгівельно-економічного університету, професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук.

Личенко Ірина Олександрівна — завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор.

Назарія Сергій Михайлович – доцент Державного інституту міжнародних відносин Молдови, кандидат історичних наук, доктор політичних наук.

Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна — завідувач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор.

Чорна Вікторія Григорівна — доцент кафедри адміністративного права і процесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор юридичних наук, доцент.