Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто прояв соціально-правової природи в такому новітньому глобалізаційному
явищі, як інформаціна війна. Доведено, що маніпулювання інформацією через
психологічний вплив на опонента давно був засобом ведення війни. Вказано, що
особливістю інформаційної війни є не тільки те, що вплив здійснюється з використанням
новітніх засобів, а й те, що це непідконтрольний ресурс, який дуже слабо піддається
правовій регламентації, тому активно застосовує неправдиву, перекручену інформацію як
засіб маніпуляції свідомістю. Сучасне глобалізоване суспільство трансформує роль
держави, державної влади, системи державної оборони у військовому конфлікті. Держава за
правилами міжнародного права володіє суверенітетом, що означає: держава є остаточним
арбітром, упорядкувачем суспільних відносин у межах свого географічного кордону.
Сьогодні держави втрачають основні ознаки державності у вигляді географічних кордонів
та розмиваютья поняття суверенітету.

1.Paruta O. Subiekt pravovoi identychnosti : zahalnoteoretychni aspekty [Legal Entity: General Theoretical
Aspects] Yevropeiski perspektyvy. [European Perspectives] 2013. № 13. P. 12-16. 2. Shumka A. V. Chernik
P. P. Informatsiino-merezheva viina – nova forma mizhderzhavnoho protyborstva pochatku XXI st. [Informationnetwork
war - a new form of inter-state confrontation of the beginning of the XXI century]. Viiskovo-naukovyi
visnyk. [Military Scientific Bulletin[. 2013. V. 19. P. 243-255. 3. Bondar Y. Informatsiini viiny na Starodavnomu
Skhodi [Information Wars in the Ancient East] Visnyk Knyzhkovoi palaty. ]Bulletin of the Book Chamber]. 2012.
№ 10. P. 38-45. 4. Smoltz S. P. Informatsiina viina yak chynnyk formuvannia suspilnoho buttia [Information
warfare as a factor in the formation of social life[.Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy
“Kyivskyi politekhnichnyi instytut”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. [Bulletin of the National Technical
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Philosophy. Psychology. Pedagogy]. 2011. № 3. P. 70-74. 5.
Trebin M. P. Fenomen informatsiinoi viiny u sviti, shcho hlobalizuietsia [The phenomenon of information war in
the globalizing] Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Ser.: Filosofiia,
filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia.[Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav
the Wise. Avg: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology]. 2013. № 2. P. 188–198. 6. Senchenko
M. Nevydymi informatsiini viiny novoho pokolinnia : teoriia merezhotsentrychnoi viiny na praktytsi [Invisible
information wars of a new generation: the theory of network-centric war in practice] Visnyk Knyzhkovoi palaty.
[Bulletin of the Book Chamber]. 2011. № 11. P. 3-6. 7. Zahіd.net. V ES naschitali bolee 5 tysjach sluchaev
rasprostranenija Rossiej fejkov. [West.No. In the EU, there are more than 5,000 cases of fairies spread by Russia].
URL: https://zn.ua/WORLD/v-es-naschitali-bolee-5-tysyach-sluchaev-rasprostran... 8. Korokhod Ya. D. Informatsiino-psykholohichni viiny – zbroia XXI [Information-psychological wars - weapons of XXI] Aktualni problemy polityky. [Actual problems of politics]. 2013. V. 50, P. 299-307. 9. Manojlo
A. V. Informacionno-psihologicheskaja vojna kak sredstvo dostizhenija politicheskih celej [Informationpsychological
war as a means of achieving political goals] URL: http://www.azerilove.net/ articles / 85/1 / 10.
Saprykin O. Informatsiina ekspansiia, informatsiina viina ta informatsiina ataka u zasobakh masovoi informatsii
na prykladi Yevro-2012 [Information expansion, information war and information attack in mass media on the
example of Euro 2012] Visnyk Knyzhkovoi palaty. [Bulletin of the Book Chamber]. 2013. № 1. P. 40-43. 11. Yurcik
W. Information Warfare: Legal and Ethical Challenges of the Next Global Battleground URL:
https://www.researchgate.net/publication/2831747_Information_Warfare_Leg...
xt_Global_Battleground 12. DiSenso Maj David J. IW Cyberlaw The Legal Issues of Information Warfare
Airpower Journal. Summer 1999. P. 85-102

Zharovska I., Ortinska N. "The information war as a modern globalization phenomenon" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/information-war-modern-globalization-phenomenon