Механізм протидії злочинності: науково-методологічний аналіз дефініції

1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
аспірант ІІІ року навчання спеціальності 081 “Право”

На основі системного підходу здійснено науково-методологічний аналіз дефініції механізму протидії злочинності як багаторівневої ієрархічної системи. Зазначено, що кожен рівень побудови визначається власним певним набором елементів, що можна простежити, якщо розглядати протидію злочинності у тих аспектах, в яких відображено побічні суспільні процеси й відповідні форми кримінологічного впливу з характерними їм модусами (методами, засобами, способами). Виснувано, що під механізмом протидії злочинності потрібно розуміти таке системне утворення (сукупність) принципів, норм, інститутів (і державно-правових, і суспільно-правових), модусів (організаційних, правових, економічних, соціально-психологічних), відносин і зав’язків, за сприяння котрих забезпечується кримінологічний вплив на певні об’єкти для осягнення визначених цілей.

1. Lytvynov O. M. Sotsialno pravovyi mekhanizm protydii zlochynnosti v Ukraini [Social and legal mechanism of c]. Kharkiv: Vydavnytstvo kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2008. 446 p. 2. Zhalynskyi A. Ye. spetsyalnoe preduprezhdenye prestuplenyi v SSSR: voprosy teoryy [special prevention of crimes in the USSR: questions of theory]. Lvov: Vyshcha shkola, 1976. 193 p. 3. Avanesov H. A. Krymynolohyia[Criminology]: Akademyia MVD SSSR, 1984. 500 p. 4. Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka [Course of Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice]: u 3 kn. K.: Vydavnychyi dim “In Yure”, 2007‒2008.  Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky, 2007. 424 p. 5. Avrutyn Yu. E., Ehorshyn V. M., Shapyev S. M.  Prestupnost y obshchestvo: problemы sotsyoheneza [Crime and society: problems of sociogenesis]. SPb.: Sankt-Peterburhskyi un-t MVD RF, 2000. 362 p. 6. Averianov A. N. Systema: fylosofskaia katehoryia y realnost [System: philosophical category and reality]. M.: Mыsl, 1976. 188 p. 7. Lytvynov O. M. Suchasni problemy upravlinnia profilaktykoiu zlochyniv [Modern problems of management of crime prevention]. Kherson: Oldi-plius, 2003. 315 p. 8. Lytvynov O. M., Stupnyk Ya. V. Mekhanizm protydii zlochynnosti [The mechanism of combating crime]. Publichne pravo. 2011. № 1. P. 59–63. 9. Vstupnyk Ya. V. Mekhanizm protydii zlochynnosti yak kompleksna systema sotsialno pravovoi reaktsii suspilstva na zlochynni yavyshcha [The introduction of YV. The mechanism of combating crime as a complex system of socially legal response of society to criminal phenomena]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia PRAVO. Vyp. 47. T. 3. P. 90–94.

O. Humin, V. Stroyich Mechanism of crime: scientific and methodological analysis of definition http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-2020/mechanism-crime-scientific-and-methodological