Правове регулювання дитячої евтаназії за законодавством Бельгії

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Статтю присвячено аналізу питання легалізації дитячої евтаназії в Бельгії. У березні 2014 р. у Бельгії було введено в дію спеціальний закон, який дозволив застосування евтаназії до дітей не залежно від їхнього віку. Відтак, вона стала першою державою у світі, яка встановила настільки широкі рамки дозволу у цій сфері. Згідно з цим законом, лікарі мають право припинити життя особам, які не досягли 18-річного віку, якщо останні перебувають у безнадійному з погляду медицини стані, відчувати постійні і нестерпні страждання, які неможливо полегшити, і які протягом найближчого часу призведуть до смерті. Важливо, що прохання про вчинення акту евтаназії має первинно висловити особисто пацієнт і неодноразово прохати про надання йому можливості піти з життя без будь-якого тиску оточуючих. Рішення про евтаназію мають підтвердити батьки і визначена кількість експертів, а сам пацієнт має усвідомлювати ситуацію і розуміти, що таке евтаназія. Окрім того, психолог має підтвердити, що хворий уже досягнув віку, з якого може добровільно і усвідомлено приймати рішення про відхід із життя. Після цього, медичний консиліум має прийняти рішення, у якому зазначити, що дитина є невиліковною і ніщо не може полегшити її фізичні та психологічні страждання.

1.Hryshchuk V., Marysyuk K. Eutanaziya v teoriyi I praktyci zarubizhnyh derzhav I v Ukraini. [Euthanasia in a theory and practice of foreign states and in Ukraine]. Mytna sprava, 2002, Vol. 6. pp. 75–83. (In Ukrainian) 
2. Oleynik O. Eticheskiye i pravovyye aspekty evtanazii [Ethical and law aspects  of  Euthanasia],  Yuridicheskaya praktika,  November 28,  2001, Vol.  48. pp. 15. (In Russian).
3. Marysyuk K. Pravove reguliuvannia eutanazjyi za zakonodavstvom Belgii [Legal regulation of euthanasia by the legislation of Belgium]. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy, 2004, Vol. XIII. pp. 158 – 163. (In Ukrainian). 
4. Traynor I. Belgian law on euthanasia for children, with no age limit, will be first in world. The Guardian, 2014, 12 February. pp. 1–3. (In English).
5.Belgium extends euthanasia law to give ill children of any age right to die. The Australian, 2014, 14 February. pp. 1 – 3. (In English).

К. Marysyuk «The legal adjusting of child's euthanasia is the legislation of belgium» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/legal-adjusting-childs-euthanasia-legislation