Anatoliy Salyuk

National University of Food Technologies
Volodymyrska Str.,68, Kyiv, 01601, Ukraine