Tetyana Zavgorodnya

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
57 Shevchenka Str., Ivano–Frankivsk, Ukraine, 76000

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»