Yuliia Chukhlib

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
24 Ave. Pershotravneviy, Poltava, 36011, Ukraine