Інформаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка для випускників львівської політехніки

2019;
: cc. 103 - 110
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Важливість упровадження стандартів на всіх рівнях освіти є важливим та невід’ємним фактором зростання інтелектуального потенціалу України. Підходи ринкової економіки вимагають від навчальних закладів надання не тільки якісних освітніх послуг, але видання документів про освіту відповідно до європейських норм та правил. Саме це є запорукою конкурентоспроможності.

У сучасних умовах, випускники, зокрема закладів вищої освіти, повинні мати сертифікати та інші документи, які підтверджують якість наданих освітніх послуг та гарантують захищеність та унікальність отриманих документів. Крім того, такі документи повинні відповідати технічним регламентам. Причому заклади вищої освіти, які виготовляють таку документацію, повинні переконливо доводити свою компетентність, розробляючи відповідне інформаційне забезпечення, оскільки це підвищує довіру до виданих ними документів завдяки оцінюванню їхньої компетентності на підставі загальноприйнятих критеріїв. У сфері удосконалення такої продукції головну роль відіграє комплексне управління якістю продукції на основі міжнародних стандартів ISO 9001.

Мета статті — проаналізувати документацію та побудову інформаційної підтримки виготовлення диплома про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки. Для вдруковування змінної персоніфікованої інформації випускників у бланки дипломів розроблено інформаційну систему «Диплом» у середовищі Microsoft Access. Розроблене інформаційне забезпечення дало змогу оптимізувати процес виготовлення документів про вищу освіту державного зразка та істотно знизити ціну бланків документів про вищу освіту та підвищити конкурентоспроможність серед студентів ЗВО, зокрема Національного університету «Львівська політехніка», на міжнародних ринках праці, зокрема Європейського Союзу.

  1. Закон України (28.12.2014). “Про вищу освіту”, № 76-VIII. Стаття 7.
  2. Наказ МОН України (12.05.2015). “Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки”, № 525.
  3. Постанова Кабінету Міністрів України (30.03.2015). “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка”.
  4. Наказ Міністерства освіти і науки України (10.12.2003). “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка”, № 811.
  5. Голощук, Р. (2015). Документаційне забезпечення виготовлення студентських квитків у Видавництві Львівської політехніки. Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015, 218–219.
  6. Shakhovska, N., Vovk, O., Hasko, R., Kryvenchuk, Y. (2017). The method of big data processing for distance educational system. Conference on Computer Science and Information Technologies, 461–473.
  7. Вовк, О., Пасічник, В., Шаховська, Н., Якушев, В. (2013). Інтелектуальна власність в галузі комп’ютингу: підручник. Львів.
  8. Голощук, Р., Костів, Ю. (2016). Документаційне та інформаційне забезпечення виготовлення дипломів про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки. Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016, 268–269.
  9. Голощук, Р., Костів, Ю. (2017). Організаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка випускникам Львівської політехніки. Інформація, комунікація, суспільство : Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017, 201–202.