Ya. O. Zhuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv