E. Ju. Vereshko

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University