O. M. Voitsekhivska

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University