Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань з використанням системи управління навчанням Moodle

Автори: 
Біленька О. Б.

Національний університет «Львівська політехніка»

Описано, як за допомогою вбудованих засобів для автоматизації обчислень статистичних показників за результатами виконання тестових завдань можливо контролювати та об’єктивно оцінювати якість тестів.

Control and objective estimation of a test’ quality are possibly carry out wih help of build-in means for statistic indeces calculation by executive results of the test tasks.

  1. Створення навчальної дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки: Посібник / Укл. Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 60 с.
  2. Мясникова Т.С., Мясников С.А. Система дистан- ционного обучения MOODLE. — Харьков, 2008. — 232 с.
  3. Алексеев А.Н. Дистанционное обучение інженерным специальностям. — М.: Университетская книга, 2005. — 333 с.
  4. www.moodle.org.
  5. http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua