Публікація

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей.

Матеріали приймаються в електронному вигляді  на адресу omukha6@gmail.com обсягом не більше 4-х сторінок тексту в MS Word 2003 формату А4, включно з рисунками.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад Корнейчук.doc)

Термін подання матеріалів до 8 травня 2018 р.

Вимоги до оформлення матеріалу

Текст бажано розмістити на цілому числі сторінок. Необхідно встановити наступні параметри форматування документу:

 • шрифт Times New Roman, кегль 12, стиль -звичайний (normal);
 • поля: зверху і знизу – 2 см, зліва і справа -3 см;
 • міжрядковий інтервал мінімум 12 пт;
 • зверху по центру:
  • назва доповіді (великими БУКВАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ),
  • нижче - ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом),
  • нижче ­ назва організації і місто (курсивом);
 • нижче через інтервал англійською мовою друкуються:
  • назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом);
  • нижче ініціали і прізвища авторів, (жирним курсивом)
  • нижче ­ назва організації (курсивом);
  • нижче через інтервал ­резюме (не більше 10 стрічок);
 • нижче, через інтервал, друкується основний текст;
 • посилання на літературні джерела, патенти тощо наводяться в тексті в квадратних дужках. Відразу за текстом через інтервал наводиться перелік посилань (курсивом) за встановленим в Україні стандартом.

Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується, однак залишають за собою право редагування.