Редакційна колегія

Черкес Б. С.

відповідальний редактор, директор інституту архітектури, академік Української академії архітектури та Саксонської академії мистецтв, проф., д-р арх.; Національний університет «Львівська політехніка»

Проскуряков В. І.

заступник відповідального редактора, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища, академік Української академії архітектури, проф., д-р арх.;

Шулдан Л. О.

відповідальний секретар, доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії, доц., канд. арх.;

 

Члени редакційної колегії:

Бевз М. В. – завідувач кафедри архітектури і реставрації, проф., д-р арх.;

Габрель М. М. – завідувач кафедри архітектурного проектування, проф., д-р техн. наук

Гнесь І. П. – завідувач кафедри архітектурного проектування та інженерії, проф., д-р арх.;

Диба Ю. Р. – декан повної вищої освіти, професор кафедри архітектури і реставрації,проф., д-р арх.;

Лінда С. М. – завідувач кафедри дизайну та основ архітектури, проф., д-р арх.;

Петришин Г. П. – завідувач кафедри містобудування, проф., канд. арх.;

Клаус Семсрот – декан факультету архітектури і просторового планування Віденського технічного університету, проф., д-р арх.; Відень, Австрія

Кор Вагенаар – професор Дельфтського технічного університету, проф., д-р арх.; Дельфт, Голландія

Андреас Гофер – професор Віденського технічного університету, проф., д-р арх.; Відень, Австрія

Богуслав Пoдгалянський – професор Краківського державного технічного університету, проф., д-р арх.; Краків, Польща

Яцек Пурхля – доктор наук, професор Ягеллонського та Краківського економічного університетів, очільник Комітету світової спадщини ЮНЕСКО.