Редакційна колегія

Головний редактор:

Богдан Черкес - доктор архітектури, професор, директор Інституту Архітектури, Національний університет «Львівська політехніка».

 

Заступники головного редактора:

Віктор Проскуряков - доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища, Національний університет «Львівська політехніка».

 

Відповідальні секретарі:

Лариса Шулдан - кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії, Національний університет «Львівська політехніка».

Максим Ясінський - кандидат архітектури, асистент кафедри архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка».

 

Члени редакційної колегії:

Бевз Микола - доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка»;

Микола Габрель – доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування, Національний університет «Львівська політехніка»;

Ігор Гнесь – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування та інженерії, Національний університет «Львівська політехніка»;

Юрій Диба – доктор архітектури, декан повної вищої освіти, доцент кафедри архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка»;

Світлана Лінда – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»;

Галина Петришин – кандидат архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування, Національний університет «Львівська політехніка»;

Клаус Семсрот – доктор архітектури, професор, декан факультету архітектури і просторового планування Віденського технічного університету, Відень, Австрія;

Кор Вагенаар – доктор архітектури, професор, професор Дельфтського технічного університету, Дельфт, Голландія;

Андреас Гофер – доктор архітектури, професор, професор Віденського технічного університету, Відень, Австрія;

Богуслав Пoдгалянський – доктор архітектури, професор, професор Краківського державного технічного університету, Краків, Польща;

Яцек Пурхля – доктор наук, професор Ягеллонського та Краківського економічного університетів, очільник Комітету світової спадщини ЮНЕСКО.