Формування містобудівної інфраструктури утилізації відходів життєдіяльності (на прикладі міста Львова та Львівської області)

SA.
2015;
: сс. 121 – 127
Автори: 
Мазур Т. М., Король Є. І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування

 

Розглянуто складні екологічні проблеми, обумовлені концентрацією в населених пунктах Львівщини твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано сучасні засоби утилізації відходів життєдіяльності населення та об’єкти інфраструктури, що забезпечують їх функціонування. Запропоновано формування комплексної інфраструк- тури утилізації ТПВ в межах Львівської області.

1. Экология города : учебник. – К. :Либра, 2000. – 464 с. 2. Любешкина Е. Г. Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения / Е. Г. Любешкина // Пищевая промышленность. – 2001. – 312. – С. 28–30. 3. Матеріали науково-практичної конференции на тему: “Полігоні твердих побутових відходів як джерела газу”. – Краків, 2007. 4. Матеріали науково-практичної конференции на тему: “Полігоні твердих побутових відходів: Проектування і експлуатація за стандартами ЄС та Кіотського протоколу”, Львів, 2008. 5. Матолич Б. М. Екологічний атлас Львівщини / Б. М. Матолич. – Львів, 2007. – 68 с. 6. Комплексна екологічна програма на 2012–2016 роки для міста Львова . – Режим доступу: lvivrada.gov.ua›…uhval…ekologichnu-programu…lvova 7. Закон України “Про відходи” // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 36–37. – С. 242–252. 8. Довкілля Львівщини. Статистичний збірник. – Львів : ГУСУЛО, 2010. – 96 с. 9. Екологія Львівщини 2004. – Львів: Держуправління екоресурсів, 2005. – 132 с. 10. Навчально-краєзнавчий атлас Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 39 с. 11. Слюсаренко В. К. Эколого-экономическое районирование / В. К. Слюсаренко //АН УССР. Инт. экономики пром-сти. – Киев : Наук. думка, 1990. – 112 с. 11. Івах Я. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. – Вип. 45. 12. Статистичний щорічник Львівської області за 2011 рік. Ч. 2. – Львів : ГУСУЛО, 2012. – 288 с. 13. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 14. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.