Особливості формування екстер’єрів багатоповерхових житлових будинків та комплексів 2014–2015 рр. м. Львова

SA.
2015;
: сс. 53 – 59
Автори: 
Павлів А. П.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

Статтю присвячено результатам дослідження екстер’єрів запроектованих житлових будинків та комплексів висотою 8–15 поверхів 2014–2015 рр. м. Львова. Подано їхні основні типи за поверховістю, об’ємно-просторовим вирішенням; проаналізовано композиційні прийоми, використані в екстер’єрах.

1. Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції : монографія / І. П. Гнесь . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 652 с. 2. Лінда С. М. Пошуки стилю в архітектурі сучасного багатоквартирного житла України / С. М. Лінда, Я. М. Юрик // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2007. – № 585. – С. 77–84. 3. Літвицька О. І. Планувальні схеми сучасних багатоповерхових та висотних будівель / О. І. Літвицька, О. А. Пахолюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2013. – Вип. 25. – С. 564–569. 4. Книш М. В. Внутрішнє та зовнішнє комбінування в багатоквартирному житлі / М. В. Книш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. – С. 335–342. 5. Разумова О. В. Типологія як основа формотворення сучасних багатоповерхових та висотних будівель під час будівництва та реконструкції / О. В. Разумова, І. В. Мороз // Вісник Придніпр. держ. акад. будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2014. – № 4. – С. 56−62. – Бібліогр.: (8 назв.). 6. Енциклопедія новобудов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novobudovy.com/novobudovy/novobudovy-lvova.