Замовничо-архітектурна динаміка партнерства на сучасному ринку створення багатоквартирного житла

SA.
2015;
: сс. 72 – 82
Автори: 
Гнесь І. П., Книш В. І., Іщенко І. О.
  1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування,
  2. Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра теорії архітектури

У статті розглянуто тенденції до погіршення відносин між проектними організаціями та службами замовників у ретроспективі сучасної кризової ситуації на вітчизняному ринку створення багатоквартирного житла. З власного досвіду в архітектурній діяльності в статті наведено приклади участі автора в тендерних перегонах та проведено аналіз щодо виявлення суб’єктивних важелів впливу на визначення переможця; також надано пропозиції для вдосконалення співпраці проектувальника та замовника.

1. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 25.11.1999 № 2137 Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2137-99-%D0%BF 2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/ 3. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва. 4. ДБН В.2.2- 15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення (зі змінами) 5. Книш В. І. Архітектурне проектування житла. Нотатки з досвіду архітектора-практика [Текст] // Навчальний посібник / В. І. Книш. – К. : КНУБА; А+С, 2012. – 176 с.: іл. 6. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Наказ 16.05.2011 № 45 Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів. 7. Книш, В. І. Житлове будівництво в центрі: надбприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів / В. І. Книш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / відпов. ред. М. М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 40. – С. 370 – 377.