Вимоги до оформлення статтей

Вимоги до оформлення статей українською мовою

Супровідні документи:

1) Видрукований екземпляр статті (Див.нижче зразок).
2) Електронний екземпляр статті.
3) Акт експертизи (Зразок нижче у файлі Зразок протоколу ) (для сторонніх авторів - лист-клопотання з проханням про опубліковування (у довільній формі) на стандартному бланку установи або завірений печаткою організації, де працює автор(и),на ім’я ректора НУ «Львівська політехніка» проф.Бобало Ю.Я. (Див. зразок,або Див. зразок).
4) Дві рецензії – внутрішня (від Вашої організації) і зовнішня.