Етичний кодекс

У журналах серії "Серія «Проблеми економіки та управління»" публікуються лише оригінальні та анонімно рецензовані статті на основі позитивних рецензій. Будь-які види плагіату є неприйнятними. Редакційна колегія визнає поради Комітету з питань публікаційної етики (http://publicationethics.org),Елзевіер публікаційної етики  (http://elsevier.com/editors/perk/what-is-elsevier-publishing-ethics) та Scopus (http://info.sciverse.com/editors/scopus/scopus-in-detail/content-selection).

Журнали "Серії «Проблеми економіки та управління»" публікуються з ліцензією Із "Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах" (CC BY-SA). Детальніше за посиланням: https://creativecommons.org/licenses/?lang=uk