Редакційна колегія

Головний редактор – Карий Олег Ігорович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, професор (Україна).

Відповідальний секретар – Процак Катерина Володимирівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (Україна).

Заступник відповідального редактора:

Гальків Любов Іванівна Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій,  д.е.н., професор (Україна)

Крикавський Євген Васильович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри маркетингу і логістики, доктор економічних наук, професор (Україна)

Члени редакційної колегії:

Бойко Віталій Володимирович Національний університет “Львівська політехніка”, професор  кафедри менеджменту організацій,  д.е.н., доцент (Україна)

Васелевскі Мирослав, Суспільна Академія наук, професор кафедри маркетингу і логістики, доктор економічних наук, професор, (м. Лодзь,  Польща)

Дреєрська Ніна Варшавський університет природничих наук, факультет економічних наук, професор кафедри політики європейської і маркетингу, доктор економічних наук, професор (м. Варшава, Польща)

Кісіолек Артур Великопольська соціально-економічна вища школа, декан факультету економіки кандидат економічних наук, доцент (м. Шьрода-Вєлькопольська, Польща)

 

Кулиняк Ігор Ярославович, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук, доцент (Україна)

Ліповскі Марцін – професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської, доктор економічних наук., професор (м. Люблін, Польща)

Лісовська Лідія Степанівна Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  к.е.н., докторант (Україна)

Новаківський Ігор Іванович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, доцент (Україна)

Олексів Ігор Богданович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, професор (Україна)

Павлішек Адам, Технічний університет Острави, доктор економічних наук, професор (м. Острава, Чехія)

Подольчак Назар Юрієвич, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, доктор економічних наук, професор (Україна)

Роберт Новацкі Варшавський університет фінансів та менеджменту, доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент (м. Варшава, Польща)

Рутковскі Іреніуш, Економічний університет,  головний редактор журналу «Маркетинг і ринок» («Marketing i rynek» ), доктор економічних наук, професор (м. Познань, Польща)

Шкварчук Людмила Олександрівна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор (Україна)

Шпак Нестор Омелянович, Національний університет “Львівська політехніка”, , професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, доктор економічних наук, професор (Україна)

Якубовский Анджей, Інститут соціально-економічної географії та просторового управління, Університет Марії Кюрі-Склодовської, доктор економічних наук, професор (м. Люблін, Польща)