Редакційна колегія

Відповідальний редактор – Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, професор (Україна).

Відповідальний секретар – Процак Катерина Володимирівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (Україна).

Заступник відповідального редактора:

Крикавський Євген Васильович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри маркетингу і логістики, доктор економічних наук, професор (Україна)

Члени редакційної колегії:

Карий  Олег Ігорович Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри менеджменту організацій,  д.е.н., професор (Україна)

Захарченко Віталій Іванович Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, заступник завідувача кафедри економіки та управління з наукової роботи д.е.н., професор (Україна)

Ліповскі Марцін – професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської, доктор економічних наук., професор (м. Люблін, Польща)

Дадо Ярослав, Університет ім. Матея Бела, професор кафедри маркетингу і менеджменту, доктор економічних наук, професор, (м. Банська Бистриця, Словаччина)

Васелевскі Мирослав, Суспільна Академія наук, професор кафедри маркетингу і логістики, доктор економічних наук, професор, (м. Лодзь,  Польща)

Роберт Новацкі Варшавський університет фінансів та менеджменту, доцент кафедри маркетингу кандидат економічних наук, доцент (м. Варшава, Польща)

Рутковскі Іреніуш, Економічний університет,  головний редактор журналу «Маркетинг і ринок» («Marketing i rynek» ), доктор економічних наук, професор (м. Познань, Польща)

Ґрондскі Ришард, Політехніка Лодзька, декан факультету організації і управління, доктор економічних наук, професор (м. Лодзь, Польща)

Ніна Дреєрська Варшавський університет природничих наук, заступник декана з питань співробітництва з національними та іноземними одиницями, факультет економічних наук, професор кафедри політики європейської і маркетингу. (м. Варшава, Польща)

Подольчак Назар Юрієвич, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, доктор економічних наук, професор (Україна)

Олексів Ігор Богданович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професор (Україна

Шкварчук Людмила Олександрівна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор (Україна)

Козик Василь Васильович,  Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, кандидат економічних наук, професор (Україна)

Медведєв Віктор Сергійович,  Заступник голови правління концерну «Електрон», кандидат економічних наук, (Україна)

Юринець Оксана Василівна,  Національний університет “Львівська політехніка”, професор  кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, кандидат економічних наук, доцент (Україна)

Новаківський Ігор Іванович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, доцент (Україна)

Артур Кісіолек Великопольська соціально-економічна вища школа, декан факультету економіки кандидат економічних наук, доцент (м. Шьрода-Вєлькопольська, Польща)