Редакційна колегія

Лозинський Орест Юліанович — д.т.н., професор, відповідальний редактор збірника,

Лисяк Георг Миколайович — к.т.н., доцент, заступник відповідального редактора

Цяпа Володимир Богданович — відповідальний секретар вісника

 

Росоловскі Євгеніуш — д.т.н., професор, політехніка Вроцлавська, Польща

Курітник Ігор — д.т.н., професор, Вища школа технічно-гуманістична, м.Б’ялско-Б’яла,

Клитта Маріус — д.т.н., професор, Університет прикладних наук Міттельгессен, м.Гіссен,

Дмитришин Роман — д.т.н., професор, Жешувська політехніка, Польща

Марущак Ярослав Юрієвич — д.т.н., професор

Журахівський Анатолій Васильович — д.т.н., професор

Стахів Петро Григорович — д.т.н., професор

Сегеда Михайло Станкович — д.т.н., професор

Ткачук Василь Іванович — д.т.н., професор

Щур Ігор Зенонович — д.т.н., професор