Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса

2017;
: cc. 65 - 70
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано систему автоматичного регулювання (САР) рівня рідини у резервуарі за використання частотно-керованого асинхронного електропривода насосного агрегату. Обґрунтовано доцільність та умови використання П- та ПІ- регулятора. Надано рекомендації щодо налаштування параметрів регуляторів. Наведено результати досліджень САР рівня, які виконано комп’ютерним симулюванням у середовищі Matlab-Simulink

1. Энергоєффективность: преимущества применения частотно-регулируемого привода в насосних, вентиляционных и компрессорных установках, Техническая коллекция Шнейдер- Электрик, вып. — 2009. — № 27.— 33 с. 2. Лезнев Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках.- М.: Энергоатомиздат, 2006. — 360 с. 3. Денисенко В. ПИД — регуляторы: принцип построения и модификации.Ч. 1 // Современные технологии автоматизации. — 2006. — № 4 — С. 66–74. 4. Денисенко В. ПИД — регуляторы: принцип построения и модификации.Ч. 2 // Современные технологии автоматизации. — 2007. — № 1. — С. 78–88. 5. Денисенко В. ПИД — регуляторы: вопросы реализации. Ч. 1 // Современные технологии автоматизации. — 2007. — № 4. — С. 86–97. 6. Денисенко В. ПИД — регуляторы: вопросы реализации. Ч. 2 // Современные технологии автоматизации. — 2008. — № 1. — С. 86–97. 7. Полищук А. В. Настройка ПИД регулятора систем автоматического регулирования объектов теплоэнергетического оборудования // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». Одесса —2012. — № 1 (Т. 5). — С. 17–2. 8. Типи регуляторів. Методика налаштування регуляторів. Інструкція. — Електронний ресурс: http://www.microl.ua,-TN-010_Pid_Tuning,Rev.1.02, 28.12.2011. 9. Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления: учеб. пособ. для втузов. — 2-е изд. — М.: Наука, 1989. — 304 с. 10. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи / за ред. М. Г. Поповича та Лозинського О. Ю. — К.: Либідь, 2005. — 680 с.