Контакти

Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна.

Головний редактор:

д-р. філос. н., доц. Ігор Карівець

e-mail: ihor.v.karivets@lpnu.ua

Відповідальні секретарі:

Філософські науки:
к. філос. н., доц. Олеся Паньків
e-mail: olesya.pankiv@ukr.net

Політичні науки:
к. політ. н., доц. Руслан Демчишак
e-mail: ruslan.dem74@gmail.com