Редакційна колегія

Головний редактор д-р.філос.наук, доц. Ігор Карівець, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (ihor.v.karivets@lpnu.ua).​
Заступник головного редактора д-р.політ.наук, проф. Ярина Турчин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (turchynj@ukr.net).
 

Відповідальні секретарі:

канд.філос.наук, доц. Олеся Паньків, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (olesya.pankiv@ukr.net)
канд.політ.наук, доц. Руслан Демчишак, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (ruslan.dem74@gmail.com).

Члени редколегії

Політичні науки

 • д-р.політ.наук, доц. Микола Бучин, Національний університет "Львівська політехніка", Україна.
 • д-р.політ.наук, проф. Лариса Климанська,  Національний університет "Львівська політехніка", Україна.
 • д-р.політ.наук, проф. Галина Луцишин, Національний університет "Львівська політехніка", Україна.
 • канд. політ. н., доц. Микола Буник, Національна академія державного управління при президентові України, Львів, Україна.
 • д-р.габіл. Аркадіуш Жуковський, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Польща.
 • д-р.габіл.Тереза Астрамович-Лейк, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Польща. 
 • д-р., Пйотр Байор, Інститут політичних наук та міжнародних відносин, Яґеллонський університет, Краків, Польща.
 • д-р.наук, доц. Морін Флагерті, Університет Манітоби, Канада.
 • д-р. наук Зденек Угерек, Інститут етнології Академії наук Чеської республіки, Прага, Чехія.

Філософські науки

 • д-р.філос. н., проф. Віктор Петрушенко, Національний університет "Львівська політехніка", Україна.
 • д-р.філос.н., проф. Світлана Повторева, Національний університет "Львівська політехніка", Україна.
 • д-р. філос. н., проф. Ігор Дуцяк, Національний університет "Львівська політехніка", Україна.
 • д-р.філос.н., проф. Едуард Семенюк, Національний лісотехнічний університет України, Львів, Україна.
 • д-р. наук, проф. Бернар Лінскі, Університет Альберти, Канада.
 • д-р.габіл., проф. Анна Брожек, Варшавський університет, Польща.
 • д-р.габіл., проф. Ришард Клещ, Університет Лодзі, Польща.
 • д-р. наук, проф. Джуліан Фінк, Університет Байройта, Німеччина.
 • д-р. наук, проф. Константін Стоенеску, Бухарестський університет, Румунія.