Місце провідної верстви у спадщині Дмитра Донцова

Надіслано: Лютий 10, 2015
Прийнято: Березень 23, 2015
Автори: 
Vadym Markitantov

Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

У статті аналізуються погляди Д. Донцова щодо поділу суспільства на активну меншість і пасивну більшість. Розглянуто місце вітчизняної провідної верстви, її структура, основні риси та роль у розвитку нації та держави.

1. Hlushchenko I. Sotsialno-filosofski pohliady D. Dontsova : avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 “Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii” / Iryna Serhiivna Hlushchenko. — Dnipropetrovsk, 2012. – 18 s.
2. Dontsov D. V chim syla orhanizatsii? / Dmytro Dontsov // Politolohiia. Kinets KhIKh – persha polovyna KhKh st. : khrestomatiia / za red. O. I. Semkiva. — Lviv : Svit, 1996. — S. 507-508.
3. Dontsov D. Dukh nashoi davnyny / Dmytro Dontsov. — 2-he vydannia. — [Drohobych : Vidrodzhennia, 1991]. — 341 s.
4. Dontsov D. Dukh otary i dukh providnytstva / Dmytro Dontsov // Politolohiia. Kinets KhIKh – persha polovyna KhKh st. : khrestomatiia / za red. O. I. Semkiva. — Lviv : Svit, 1996. — S. 501-505.
5. Dontsov D. Natsionalizm [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — London : Ukrainska vydavnycha spilka ; Toronto : Liha vyzvolennia Ukrainy, 1966. — 363 s. — Available at : http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1603/file.pdf
6. Kvit S. Dmytro Dontsov. Ideolohichnyi portret : monohrafiia / S. M. Kvit. — K. : VTs “Kyivskyi universytet”, 2000. — 260 s. — Available at : lnu.edu.ua/faculty/Philol/jaroslov/11/shafa/Doncov.doc
7. Kukhta B. Politychna elita (kratokratychnyi aspekt) / Borys Kukhta. — Vyd. 3-ie, pererob. i dop. — Lviv : TsPD, 2011. — 420 s.
8. Kukhta B. Politychni elity i lidery / B. Kukhta, N. Teploukhova. — 2-e vyd., pererob. i dop. — Lviv : Kalvariia, 1996. — 221 s.
9. Malaniuk Ie. Knyha sposterezhen: statti pro literaturu / Yevhen Malaniuk. — K. : Vydavnytstvo khudozhnoi literatury “Dnipro”, 1997. — 430 s.
10. Prykhodko S. Politychni aspekty teorii elity v ukrainskii suspilno-politychnii dumtsi KhKh st. / Serhii Mykolaiovych Prykhodko. — K.: Stylos, 1999. — 47 s.
11. Rieznik V. Derzhavnytski teorii D. Dontsova i V. Lypynskoho: porivnialnyi analiz : avtoref. dys. … kand. polit. nauk : 23.00.01 “Teoriia ta istoriia politychnoi nauky” / Viktor Vitaliiovych Rieznik. — K., 2008. — 18 s.
12. Sosnovskyi M. Dmytro Dontsov: politychnyi portret / Mykhailo Sosnovskyi. — Niu-Iork, Toronto : Trident International, Inc, 1974. — 419 c.
13. Shlikhta I. Dmytro Dontsov yak ideoloh i teoretyk ukrainskoho natsionalizmu : avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 “Istoriia Ukrainy”/ Iryna Vasylivna Shlikhta. — K., 2005. — 18 s.