Митрополит Андрей Шептицький про ідеології комунізму, фашизму та екстремального націоналізму

Надіслано: Лютий 16, 2015
Прийнято: Березень 25, 2015
Автори: 
Oksana Volynets

Lviv Polytechnic National University

 

На основі використання системного підходу, порівняльного методу та контент-аналізу досліджується ставлення митрополита Андрея Шептицького до ідеологій комунізму, фашизму та екстремального націоналізму. Висновується, що позиція А. Шептицького, під впливом реалій суспільно-політичної ситуації, трансформувалась від вимушеного сприйняття до абсолютного невизнання антигуманних ідеологій та притаманних для них насильницьких методів  політичної дії.

Volynets O.O. Ukrainska Hreko-Katolytska Tserkva i derzhava. Teoriia i praktyka vzaiemodii / Oksana Volynets, Mykola Hetmanchuk, Liubomyr Rzhyskyi // Monohrafiia. – Lviv: Vydavnytstvo NU «Lvivska politekhnika», 2007. – 264 s.
2. Hrynokh I. Sluha Bozhyi Andrei – blahovisnyk yednosty /Ivan Hrynokh. – Miunkhen, 1961. – 220 s.
3. Korolevskyi K. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi (1865 – 1944) / Kyrylo Korolevskyi. – Lviv: «Svichado», 2014. – 489 s.
4. Lentsyk V. Vyznachni postati ukrainskoi Tserkvy: Mytropolyt Andrei Sheptytskyi i Patriarkh Yosyf Slipyi / Vasyl Lentsyk. – Lviv: «Svichado», 2001. – 606 s.
5. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: Zhyttia i diialnist. Dokumenty i Materialy 1899-1944. – T. II. Tserkva i suspilne pytannia. Kn. 1. Pastyrske vchennia ta diialnist /Za red. A. Kravchuka. – Lviv: «Misioner», 1998. – 570 s.
6. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: Zhytytia i diialnist. Dokumenty i Materialy 1899-1944. – T. II. Tserkva i suspilne pytannia. Kn. 2. Lystuvannia / Za red. A. Kravchuka. – Lviv : «Misioner», 1999.
7. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi u dokumentakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1939 – 1941 rr.). – K.: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2005. – 480 s.
8. Nebesniak Ie. Mytropolyt Andrei / Yevhen Nebesniak. – Rym – Lviv: Salvyd, 2003. – 346 s.