Непотизм як політико-правова проблема українського державотворення

Надіслано: Лютий 18, 2015
Прийнято: Березень 26, 2015
Автори: 
Lesya Dorosh, Olga Ivasechko

Lviv Polytechnic National University

Проаналізовано феномен «непотизму» в українській політичній, економічній та управлінській практиці, виявлено його характерні прояви і форми. Враховуючи високий показник України за індексом держав, у яких процвітає кумівство, стверджується про необхідність боротьби з цим явищем, що є однією з перших передумов ефективного та успішного державотворення в європейському розумінні. 

1. L.V.Bilinska, «Koruptsiia yak sotsialne, psykholohichne i moralne yavyshche», Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitranoho universytetu, Ser.: Yurysprudentsiia, vol. 1, no. 6-1, 2013. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_jur_2013_6-1(1)__36.pdf. [Accessed March 10, 2015].
2. A.Bobruk, «Mimikriia yak destruktyvnyi chynnyk politychnoi kultury ukrainskoho suspilstva» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spup_2014_4_23.pdf. [Accessed Feb. 28, 2015].
3. I.V.Valiushko, «Antykoruptsiina polityka: kontseptualni pidkhody», Stratehichni priorytety, no. 4 (29), 2013. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spa_2013_4_15.pdf. [Accessed Feb. 24, 2015].
4. A.Gazubej, «Semejnye uzy v Rade: pri Jushhenko – kumov'ja, pri Janukoviche – synov'ja, a sejchas odni brat'ja» [Online]. Available: http://kp.ua/politics/490876-semeinye-uzy-v-verkhovnoi-rade-pry-yuschenk.... [Accessed Feb. 26, 2015].
5. A.Duda, «Ob’iednani opozytsiieiu: do prokhidnoi chastyny «Batkivshchyny» potrapyly potentsiini «tushky» i nove pokolinnia «liubykh druziv»» [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Politics/56763. [Accessed March 15, 2015].
6. Konventsiia OON proty koruptsii [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. [Accessed Feb. 25, 2015].
7. A.M.Kopystyra, «Typolohiia koruptsii v Ukraini» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_8_8.pdf. [Accessed March 10, 2015].
8. D.Kreimer, R.Nurik, O.Sushko, V.Siumar, D.Vilson and M.Shaaf, B’iuchy na spolokh – raund 2: na zakhyst demokratii v Ukraini. Prodovzhennia zvitu Freedom House (lypen 2012): Кyiv, 2012. – 20 р.
9. I.Losiev, «Symuliakry ukrainskoi demokratii» [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Politics/23922. [Accessed March 12, 2015].
10. F.Liuis, «Svitove yavyshche», Kurer YuNESKO (koruptsiia), рр. 3-14, serpen 2013.
11. R.Malko, «Mandat u spadok» [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Politics/121928. [Accessed March 15, 2015].
12. Iu.V.Matsiievskyi, «Zazyraiuchy u maibutnie: stsenarii involiutsii defektnoi demokratii v Ukraini» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2010_149_137_5.pdf. [Accessed Feb. 28, 2015].
13. T.Nikolaienko, «Parlamentskyi nepotyzm. Rodynni pidriady shturmuiut Radu» [Online]. Available: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/11/6972487/view_print/. [Accessed March 15, 2015].
14. O.Oliinyk, «Favorytyzm i kronizm yak osnovni kryterii kadrovoho doboru polityko-upravlinskoi elity v Ukraini», Viche, no.10, 2014 [Online]. Available: http://www.viche.info/journal/4402/. [Accessed Feb. 28, 2015].
15. L.D.Klymanskа, Ia.B.Turchyn, N.V.Khomа, Ed., ukladav V.M.Picha, Politolohiia: suchasni terminy i poniattia: Korotkyi navchalnyi slovnyk-dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii, 3-ie vydannia, vypravlene i dopovnene. Lviv: Novyi svit-2000, 2014, 516 р.
16. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12. [Accessed Feb. 25, 2015].
17. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. [Accessed Feb. 25, 2015].
18. Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17. [Accessed Feb. 25, 2015].
19. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. [Accessed Feb. 25, 2015].
20. S.Rabinovych, «Neformalni praktyky publichnoi vlady yak forma dii faktychnoi konstytutsii», Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, no.3(74), 2013 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2013_3_16.pdf. [Accessed March 15, 2015].
21. O.Tomkina, «Pryntsyp dobrochesnosti derzhavnoi vlady: postanovka problemy», Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, no.1(76), 2014 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2014_1_8.pdf. [Accessed Feb. 28, 2015].
22. M.V.Fomina, V.V.Kuzmenko, «Sutnist, formy i klasyfikatsiia koruptsiinykh vidnosyn» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__31.pdf. [Accessed March 14, 2015].
23. Khto komu kum u vitchyznianii politytsi [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Publication/2225. [Accessed March 2, 2015].
24. M.V.Chabanna, «Mozhlyvosti zastosuvannia neoinstytutsiinoho pidkhodu do doslidzhennia politychnykh rezhymiv u perekhidnykh derzhavakh» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Magisterium_p_2012_46_4.pdf. [Accessed March 15, 2015].
25. Jekonomicheskie chudesa iz politicheskogo sora [Online]. Available: http://gazeta.comments.ua/?art=1414659545. [Accessed March 2, 2015].
26. Iak pozbutysia postradianskosti: Proekt Instytutu svitovoi polityky za pidtrymky Chornomorskoho fondu rehionalnoi spivpratsi. Кyiv, 2012. – 150 р. [Online]. Available: http://iwp.org.ua/img/postsov_all_ukr.pdf. [Accessed March 15, 2015].
27. B.Alper Buyukarslan and N.Derya Ergun Ozler, «The overall outlook of favoritism in organization: A literature review», International Journal of Business and Management Studies, Vol.3, No.1, рр. 275-284, 2011.
28. Cronyism in America [Online]. Available: https://freedompartners.org/issues/cronyism-in-america/. [Accessed Feb. 10, 2015].
29. C.Grimshaw, «Offshore, on radar», Legal Week, No.11, рр. 2-5, 2004.
30. Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank. Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank, Р.8, Sept. 1988.
31. H.-J.Lauth, «Informal Institutions and Democracy», Democratization, Vol.7, No. 4, рр. 21-50, 2000.
32. Judy Nadler and Miriam Schulman, «Favoritism, Cronyism, and Nepotism» / [Online]. Available: http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/government_ethics/introd.... [Accessed Feb. 15, 2015].
33. Our crony-capitalism index [Online]. Available: http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-pol.... [Accessed Feb. 10, 2015].
34. D.Solomon, «Nepotism, patronage and the public trust» [Online]. Available: http://www.integrity.qld.gov.au/library/document/catalogue/speeches-arti... public%20trust%20(2).pdf. [Accessed Feb. 15, 2015].